Ysgrifennu cynigion prosiect – 8 Rhagfyr

Ysgrifennu cynigion prosiect – Ceisiadau grant effeithiol a llwyddiannus

 8 Rhagfyr 10:30 – 3:30am

Gweithdy un dydd am ddim yn Hyb Goedwigaeth Machynlleth, yn ymdrin ag ysgrifennu cynigion i geisiadau grant.

Beth mae cyllidwyr yn chwilio amdano? Sut allwch chi strwythuro eich prosiect fel ei fod yn cyflawni’r meini prawf llwyddiannus!

 Bydd cyflwyniadau ar sut i ysgrifennu cynigion prosiect, gwybodaeth gan gyllidwyr, a sesiynau gweithdy â’r cyfle i gael adborth ar geisiadau unigol. Dyma gyfle gwerthfawr i sicrhau y gallwch ysgrifennu cynigion yn effeithiol a chynyddu eich gobaith o lwyddo!

Darperir cinio a lluniaeth.

 Yr Hyb Goedwigaeth, Uned 6 Parc Eco Dyfi, MACHYNLLETH, SY20 8AX

Maria Wilding, maria.wilding@llaisygoedwig.org.uk 07981138620

Cliciwh yma am poster

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *