Ymunwch â ni

Ystafell Gyfarfod Hyb

Mae’r Hyb Coedwigaeth yn lle swyddfa modern a rennir ym Mharc Eco Dyfi ym Machynlleth.

Wedi’i leoli wrth ymyl yr orsaf reilffordd, mae gan yr Hyb Coedwigaeth gysylltiadau trafnidiaeth da i ganolbarth, gorllewin a gogledd Cymru.

Os hoffech ragor o wybodaeth am rentu desg neu logi ein hystafell gynadledda, lawrlwythwch ein prosbectws both, taflen cost a phoster hyrwyddo.