19 Gorffennaf – Gallwn wneud hyn weithio. Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a chi

19 Gorfennaf – Gallwn wneud hyn weithio.  Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a chi

Sut mae eich grŵp neu sefydliad yn cyfrannu at y saith amcan llesiant? Sut allwch ddangos hyn i’r bobl sy’n cyfrif?

Gweithdy undydd am ddim yn yr Hyb Coedwigaeth ym Machynlleth, yn edrych ar beth yr ydych yn ei wneud a’i berthnasedd â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Gyda chyflwynwyr o’r WCVA, enghreifftiau o gydweithrediadau llwyddiannus, a sesiynau gweithdy, mae hyn yn gyfle gwerthfawr i sicrhau eich bod yn barod ar gyfer Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Cinio a lluniaeth yn gynwysedig.

19 Gorffenaf 10:30am – 3:30pm

Yr Hyb Coedwigaeth, Uned 6 Dyfi Eco Parc, Machynlleth, SY20 8AX

Kirsten Manley kirst.manley@gmail.com neu 01654 700061

Cliciwch i lawrlwytho’r posteri isod  – Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a chi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *