18 Awst, 6 Hydref, 24 Tachwedd – Sgiliau coetir ar gyfer gweithio mewn grwpiaud

Rhannu Sgiliau – 18 Awst – Dewch i rannu a dysgu amrywiaeth o weithgareddau coetir i’w defnyddio gyda grwpiau o blant ac oedolion; o gemau syml i sgiliau byw yn y gwyllt i ryseitiau tân gwersyll a llawer iawn mwy!

6 Hydref – Cynnau Tân a Chwilota am Fwyd gyda Kirsten Manley – Dysgwch sut i archwilio amgylchfydoedd coetir ar gyfer bwyd gwyllt bwytadwy a sut i ychwanegu’r cynhwysion blasus hyn i rhysietiau aelwyd syml

24 Tachwedd – Sgiliau Cadwraeth gyda Kirsten Manley – Dysgwch am reolaeth coetir cynaliadwy a sut allwch gyfrannu at hyn yn o fewn ystod o gynlluniau rheoli coetir goefellir am ystod o dechnegau rheoli

Cynhelir yr holl ddigwyddiadau mewn lleoliad coetir yn yr awyr agored (ceir man dan orchudd ar gyfer adegau o dywydd gwlyb a thoiled compost ar y safle).

Gwisgwch yn briodol a dewch â chinio, os gwelwch yn dda. Darperir te a choffi.

I archebu lle AM DDIM yn unrhyw un o’r digwyddiadau hyn, cysylltwch â:  jocooper@smallwoods.co.uk 01654700061 ext 25

 Lleoliad: Cynhelir yr holl weithgareddau yng Nghoed Gwern, Pantperthog, Machynlleth (NID yn swyddfeydd yr hyb). Cewch fanylion sut i gyrraedd wedi ichi archebu.

cliciwch yma am poster

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *